• Vrijwilligersplan Sp. Neede: verenigen/ enthousiasmeren/ waarderen

   

  Op maandag 17 april hebben we aan ruim 60 leden/betrokkenen/vrijwilligers ons vrijwilligersplan gepresenteerd. Namens het algemeen bestuur en het jeugdbestuur willen we alle aanwezigen nogmaals bedanken voor hun komst en het kritische meedenken!

   

  Graag geven we jullie hierbij een terugkoppeling van de avond. Na een toelichting over de missie en visie van Sp. Neede, de kernwaarden en het organogram werd de vrijwilligersproblematiek besproken. De conclusies naar aanleiding van de brainstormsessie op 16 januari werden getoond en hierna konden alle aanwezigen meedenken over onze ingebrachte oplossing. Samengevat:

   

  • Oprichten van een kennismakingscommissie voor alle nieuwe leden en ouders/verzorgers
  • Oprichten van een vrijwilligerscommissie
  • Meer vrijwilligers verwerven: alle leden of hun ouders/verzorgers gaan per jaar minimaal 10 uur vrijwilligerswerk uitoefenen binnen Sp. Neede
  • We gaan werken met een planningssysteem waarin eenieder zichzelf in kan plannen op vrijwilligerstaken (en anders ingepland wordt). Om dit nieuwe proces goed in te kunnen richten zoeken we een administratief organisatietalent voor naar verwachting 8 a 10 uur per week. Dit kan (tijdelijk) een betaalde medewerker zijn.

   

  Tijdens de avond zijn vele vragen en opmerkingen besproken die we allemaal mee gaan nemen in het vervolgproces. De vervolgstappen zien wij idealiter als volgt (nadruk ligt op goed in plaats van snel):

   

  1. Medio mei: bekendmaking teamindelingen
  2. Juni/juli/augustus: gesprekken met alle teams/ ouders en verzorgers jeugdteams
  3. Aanvang nieuwe seizoen: starten met de digitale vrijwilligersplanning

   

  Mochten er vragen of opmerkingen zijn, voel je dan vrij om een van onze bestuursleden aan te spreken of te mailen. Dit kan ook via secretariaat@sportclubneede.nl