• Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  Sportclub Neede vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten binnen een veilig sportklimaat. Om deze reden heeft Sportclub Neede vanaf het seizoen 2014-2015 een vertrouwenscontactpersoon (VCP) tot haar beschikking. Met ingang van het seizoen 2022-2023 is Anne Timmermans de VCP voor onze vereniging. Anne is in het dagelijks leven werkzaam binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ze is getrouwd en moeder van 3 kinderen waarvan er 2 als jeugdlid binnen sportclub Neede voetballen. Anne heeft diverse cursussen van het NOC*NSF gevolgd en heeft binnen het NOC*NSF een adviseur die haar in haar functie kan bijstaan.  

 • Ga naar de documentbibiotheek voor meer informatie over dit onderwerp.

  Sportclub Neede Documentbibliotheek

 • De taken van een vertrouwenscontactpersoon: 

  Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt wanneer er vragen, zorgen en/of incidenten zijn met betrekking tot (grens)overschrijdend gedrag. Dit kan bijvoorbeeld gaan over pesten en uitsluiting, discriminatie, agressie en geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag of andere vormen van intimidatie. Daarnaast kan je ook bij vragen over de omgang met elkaar, of bijvoorbeeld de omgang met je kind binnen de vereniging bij de VCP terecht.   

  De VCP is aanspreekbaar voor iedereen die binnen de vereniging betrokken is (voor sporters, ouders van sporters, trainers en leiders, vrijwilligers, kaderleden, bestuur etc.). De gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk, dus er mag verwacht worden dat er vertrouwelijk met de informatie wordt omgegaan. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en kan doorverwijzen voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.  

  Van belang om te weten is dat de VCP bij alle meldingen hierover terug rapporteert aan het bestuur. Dit gezien het feit dat het bestuur verantwoordelijk is voor de juiste opvolging en mogelijke oplossing van een incident. Dit kan eventueel op verzoek op anonieme wijze gebeuren. De VCP zal alle vervolgstappen bespreken met de melder.  

  Naast bovenstaande taken heeft de VCP ook een rol binnen de vereniging als het gaat om preventiebeleid en een veilig sportklimaat voor iedereen. 

   

  Contact:

  Anne Timmermans is telefonisch, per app/bericht of per mail bereikbaar op:

  06-24421757 / a.timmermans@sportclubneede.nl

   

  Indien gewenst kan ook contact worden opgenomen met het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF:  

  0900-2025590