• Vertrouwens Contact Persoon

  Met ingang van seizoen 2014-2015 heeft Sportclub Neede een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) en zij heet Annemarie Kouters.

  Een VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwens Contact Persoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.

 • Ga naar de documentbibiotheek voor meer informatie over dit onderwerp.

  Sportclub Neede Documentbibliotheek

 • De taken van een VCP:
  1. Eerste opvang/aanspreekpunt binnen Sportclub Neede

  • laat de klager het verhaal vertellen
  • bespreekt mogelijke doorverwijzingen
  • informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de betreffende bond
  • vult het registratie- en rapportageformulier in.

  2. Doorverwijzen:

  • De VCP verwijst klager, beschuldigde, of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

  3. Preventieactiviteiten

  De VCP verwijst klager, beschuldigde, of vereniging

  • hij of zij zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de     gedragsregels van de sport worden nageleefd.
  • houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport.
  • de VCP zorgt voor de uitvoering binnen Sportclub Neede van het landelijke beleid en ontwikkelingen seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving
  • geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag.

  Zij is in staat om onafhankelijk het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie binnen de vereniging te presenteren en uit te dragen, zij kan vertrouwelijke gesprekken voeren, omgaan met weerstanden en emoties.
  Zij heeft diverse cursussen gevolgd van het NOC*NSF gevolgd. Binnen het NOC*NSF heeft zij een adviseur die haar in haar functie kan bijstaan.

  Annemarie Kouters is sinds 2002 betrokken bij Sportclub Neede, als ouder van haar voetballende zoon en ze was lid van de Sponsorcommissie en de FinanciĆ«le Commissie.

  Contact
  Mocht je Annemarie willen spreken. Je kunt haar bellen of WhatsAppen via:

  • 06-20888131

  Zonodig kan ook contact worden opgenomen met het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF via:

  • 0900-2025590