• Uitnodiging Financiële Algemene Ledenvergadering 2022 Sportclub Neede

  11 nov 2022
 • Uitnodiging Financiële Algemene Ledenvergadering 2022 Sportclub Neede

  Datum: maandag 14 november 2022

  Tijdstip: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

  Locatie: Clubgebouw Sportclub Neede

  Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Financiële Algemene Ledenvergadering van Sportclub Neede betreffende seizoen 2022-2023. De uitnodiging is gericht aan alle leden van 16 jaar en ouder en aan de ouders/verzorgers van de leden jonger dan 16 jaar.

  Vanaf 19.30 uur liggen de financiële stukken ter inzage in de bestuurskamer.

   

  1. Opening en mededelingen

  2. Jaarverslagen

  3. Financiële jaarverslagen

  - 2019-2020 (reeds goedgekeurd)

  - 2020-2021 (reeds goedgekeurd)

  - 2021-2022

  5. Verslag kascommissie

  6. Verkiezing kascommissie

  7. Begroting 2022-2023

  8. Vaststelling contributie

  9. Bestuursverkiezing

  Korte pauze

  10. Huldiging jubilarissen

  11. Informatie mbt ontwikkelingen Sportclub Neede

  12. Rondvraag

  13. Sluiting

   

  Namens het bestuur van Sportclub Neede,

  Marc Dieperink

  Voorzitter

  06-10611507