• SPORTCLUB NEEDE

  Uitnodiging Financiële Algemene ledenvergadering

  Datum: maandag 19 november 2018

  Tijdstip: 20:00 uur

  Plaats: Clubgebouw Sportclub Neede

  Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Financiële Algemene Ledenvergadering van Sportclub Neede betreffende het seizoen 2017 ?? 2018. De uitnodiging is gericht aan alle leden van 16 en ouder en aan de ouders/verzorgers van de leden jonger dan 16 jaar. Bepaalde stukken liggen tijdens de vergadering op tafel.

  Agenda van de Financiele Algemene Ledenvergadering

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 28 mei 2017
  4. Vaststelling notulen Financiële ledenvergadering 20 november 2017
  5. Jaarverslagen seizoen 2017 ?? 2018 seniorenafdeling / jeugdafdeling
  6. Financieel Jaarverslag seizoen 2017-2018
  7. Verslag van de kascommissie
  8. Verkiezing Kascommissie
  9. Begroting 2018-2019
  10. Vastelling van contributie hoogte vanaf 01-01-2019
  11. Vaststelling van Huishoudelijke Regelementen 2018 ?? 2019.
   Het regelement kunt u vanaf 20 november 2018 downloaden van de site www.sportclubneede.nl. U kunt ook een exemplaar opvragen bij onze voorzitter Dhr. M. Dieperink (m.dieperink@sportclubneede.nl)
  12. Bestuursverkiezing: : Gerrit Leferink is aftredend en niet herkiesbaar. Denise Leferink is aftredend en niet herkiesbaar.
  13. Korte pauze
  14. Huldiging jubilarissen Sportclub Neede
  15. Mededelingen m.b.t. vacante posities binnen commissies van Sportclub Neede.
  16. Informatie m.b.t. diverse ontwikkelingen bij Sportclub Neede.
  17. Rondvraag
  18. Sluiting

  Namens het bestuur van Sportclub Neede graag tot ziens!

  Manon Geerts
  Secretaris Sportclub Neede
  (t) 06-41625625
  (e) m.geerts@sportclubneede.nl