• Sportstichting

    Op 24 april 2009 is de Sportstichting Sportclub Neede opgericht. De Stichting heeft tot doel:

    1. Het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten op het gebied van recreatie en sport, daaronder begrepen het organiseren van evenementen;
    2. Het beheer en exploiteren van sportpark ’t Haantje in de ruimste zin des woords;
    3. Het deelnemen in, financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen, alsmede het zich (mede) verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen; het verrichten van al wat verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

    De Sportstichting Sportclub Neede zorgt er voor dat de voetbalvereniging Sportclub Neede de onroerende zaken optimaal kan benutten voor haar sportactiviteiten. Zo zorgt de Stichting onder andere voor kleedkamers, douches, toiletvoorzieningen, verwarmingsketels, warmwatervoorziening, materiaalruimten, EHBO-ruimte, trainingsmaterialen, was- en droogruimte en veiligheidsvoorzieningen en alle overige materialen, voorzieningen die ten dienste staan van de doelomschrijving.  Verder zorgt de Stichting voor het beheer, onderhoud, de schoonmaak, de reparatie en, indien nodig, vervanging van bovenstaande zaken.