• Maandagavond 16 januari heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden in het clubgebouw van Sportclub Neede onder leiding van Stan Minderaa van de Gelderse Sportfederatie. In deze sessie is samen met de leden en betrokkenen gekeken naar hoe we in de komende jaren naar een duidelijker en evenwichtiger vrijwilligersbeleid toe kunnen werken. 

    Wij vinden het super dat er ruim 30 leden en betrokkenen aanwezig waren en mee hebben gedacht. De feedback die eenieder inbracht op deze avond zorgt voor een goede basis en juiste motivatie om op korte termijn een vervolg te geven aan deze sessie en “ de vaart in in te houden “. De vervolgsessie heeft als thema; “Hoe behoudt Sportclub Neede vrijwilligers?”. We zullen de datum zo snel mogelijk bekend maken. We hopen samen met jullie in de komende tijd een beleid neer te zetten waarin eenieder zijn steentje bij kan en wil dragen. Hoe klein of groot ook. Want alleen SAMEN houden we onze vereniging gezond en succesvol.