• Sportclub Neede verbindt zich aan De Graafschap:

    Sportclub Neede heeft zich op 7 juli samen met 19 andere amateurclubs aan De Graafschap Jeugdopleiding verbonden. Op Stadion De Vijverberg werd de handtekening gezet onder een hopelijk goede en gezonde samenwerking.

    “Deze nieuwe manier van samenwerken is gericht op het delen van kennis en het verankeren van de visie van De Graafschap in de regio. De samenwerking vervangt dat wat voorheen het RSVJ convenant was”, zegt projectleider AV/BV Sjoerd Voerman.

    De Graafschap Jeugdopleiding hoopt op deze manier de potentie die de Achterhoek bezit op voetbalgebied, waaronder kennis, visie en het talent van de jeugd, optimaal te benutten. Daarnaast moet de samenwerking op termijn een impuls geven aan de kwaliteit en het niveau van de regionale jeugdafdelingen en de visie van De Graafschap regionaal op de kaart zetten. Het samenwerken met deze partnerverenigingen is dan ook echt gebaseerd op tweerichtingsverkeer.
    “Ik ben er trots op dat wij als De Graafschap echt iets kunnen betekenen voor de regio en ik verwacht veel van deze mooie nieuwe samenwerking”, vult hoofd jeugdopleiding Jefta Bresser aan.

    Tijdens de ouderavonden die binnenkort weer worden georganiseerd zullen JC en VTZ hier verdere uitleg over gaan geven.