• Tot nader orde mag er niet getraind worden op de natuurgrasvelden!

    Zolang er sneeuw ligt op de kunstgrasvelden ook niet op de kunstgras velden!

    De spelers krijgen bericht van hun trainer wanneer ze weer het veld op mogen.

    Geniet van de sneeuw!