• Meebeslissen over ons vrijwilligersbeleid op 27 maart

    18 mrt 2023
  • Beste leden, ouders, verzorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij Sportclub Neede,


    Graag willen wij jullie uitnodigen voor een vervolgbijeenkomst op de brainstormsessie van 16 januari jl. In deze sessie is gekeken hoe we in de komende jaren naar een duidelijker en evenwichtiger vrijwilligersbeleid toe kunnen werken. Het vervolg staat gepland op 27 maart as. om 19.30 uur in de kantine van ons clubgebouw.

    We gaan deze avond een keuze maken welke richting we kiezen met betrekking tot het vrijwilligersbeleid. De input van de sessie op 16 januari wordt hierin meegenomen. Er zijn 2 scenario’s uitgewerkt waarover we jullie mening graag horen. De avond wordt begeleid door onze voorzitter Marc Dieperink en door Stan Minderaa van de Gelderse Sportfederatie.

    Jullie bijdrage wordt erg op prijs gesteld. We hopen jullie daarom te zien op maandag 27 maart om 19.30 uur in ons clubgebouw.