• Namens het bestuur een welgemeende kerstgroet aan alle leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren en overige betrokkenen binnen Sportclub Neede.