• Bij de aanvang van ons jubileumjaar hebben we de witte jubileummunten geïntroduceerd. De munten vertegenwoordigen een waarde van € 1,50 en gelden tijdens onze jubileumactiviteiten als consumptiemunten.
    De jubileummunten kunnen nog tijdens onze jubileumafsluiting (aanstaande zaterdag 21 december) en het oliebollentoernooi (zondag 19 januari 2020) ingeleverd worden! We zien u graag op één, of beide activiteiten!