• Het voltallige bestuur van Sportclub Neede wil alle leden, kader, vrijwilligers, sponsoren en  donateurs heel hartelijk danken voor hun inzet ( in welke vorm dan ook ) het afgelopen jaar.

    Vanzelfsprekend wensen wij u al wat wenselijk is voor het komende jaar.