• FALV maandag 14 november 2022

   

  Na twee jaar kon het eindelijk weer; maandagavond 14 november hebben we onze financiële algemene ledenvergadering (FALV) gehouden in het clubgebouw. Ongeveer 50 leden waren deze avond aanwezig.

  Onze voorzitter Marc Dieperink opent de avond. We houden een minuut stilte voor de ons ontvallen leden. Vervolgens wordt verslag uitgebracht over de afgelopen seizoenen door Dennis Groot Kormelink namens de jeugd en Marc Dieperink namens de senioren. De kascommissie bespreekt haar bevindingen en we bedanken vervolgens Andre Emaus voor 15 jaar trouwe “controledienst” in deze commissie. De jaarcijfers worden besproken door penningmeester Sandra te Wieske en vragen vanuit de vergadering worden adequaat beantwoord. De contributieverhoging per 1-1-2023 wordt door de vergadering goedgekeurd. Er wordt nog onderzocht door het bestuur of een familiekorting op de contributie mogelijk is.

  Bestuurlijk geeft onze penningmeester aan te willen stoppen, Sandra blijft waarnemend tot we een vervanger hebben vonden. Geïnteresseerde kandidaten spreekt het bestuur graag.

  Manon Geerts wordt bedankt voor haar vrijwilligerswerk als secretaris en we wensen Marina Bolster veel succes als haar opvolger.  

  Voor de pauze worden nog de ontwikkelingen in de club besproken. De samenwerking met de Berkellandse en Gelderse Sportfederatie en de plannen met betrekking tot het aanstellen van een sportparkmanager, het vernieuwen van onze entree en het opzetten van een nieuw vrijwilligersbeleid. Daarnaast onder andere de onderwerpen verduurzaming en vitalisering en het vernieuwen van de toplaag van ons kunstgrasveld.

  Na de pauze worden onze jubilarissen gehuldigd. De elf 25-jarige lidmaatschappen worden benoemd en de 40-, 50-, 60- en 70-jarige jubilarissen worden gehuldigd. Aanwezig waren Ronny Holtkamp (40 jaar lid), Gerard ten Hoopen, Bert Eggink, Ronald Kistemaker, Karel Heijdemann (50 jaar lid), Jaap Brendel (60 jaar lid), Henk ten Hoopen en Herman Dimmendaal (70 jaar lid). Als club zijn wij super trots dat we zoveel jubilarissen kunnen en mogen huldigen!

  Na de rondvraag wordt de FALV van 2022 afgesloten met een bedankwoord aan alle aanwezigen. Uiteraard kon iedereen een drankje namens de club nuttigen aan de bar, die deze avond werd bemand door een van onze vaste kantinevrijwilliger op de maandagavond; Bert Kurz.

   

  De notulen van de FALV volgen binnenkort op de website van Sp. Neede.