• CORONA PROTOCOL SPORTCLUB NEEDE

  Beste leiders, trainers, kader van Sportclub Neede, tegenstanders en toeschouwers,

  In navolging op eerdere berichtgeving en een aantal pilots / wedstrijden, willen we onderstaande richtlijnen hanteren voor oefen- en bekerwedstrijden en trainingen van zowel onze senioren- als jeugdteams de komende weken.

  SPORTCLUB NEEDE SENIOREN-/JEUGDWEDSTRIJDEN EN TRAININGEN

  Het sportcomplex is vanaf 24-08-2020 dagelijks geopend voor zowel externe partijen als onze leden. Voor een ieder zijn zowel bij trainingen als bij wedstrijden vanzelfsprekend de 'normale' richtlijnen van kracht: namelijk;

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.

  • Na bezoek “Oranje” risico gebied 10 dagen NIET naar het sportpark komen.

  • Houd 1,5 meter afstand.

  • Hoesten/niezen in je elle boog.

  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens het voetbal of bezoek aan het sportpark klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen

  • Handen wassen doen we thuis en bij binnenkomst op het sportpark.

  • Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet.

  • Houdt rekening met elkaar met name op mogelijk drukkere plekken op ons sportpark en vermijd drukte.

  • Volg altijd de looprichtingen welke duidelijk aangegeven zijn.

  • Ga niet in groepsverband zingen of schreeuwen in de publiek ruimte of in een besloten plaats.

  WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN

  • Wedstrijden zijn “openbaar” met inachtneming van 1,5 meter afstand houden door het publiek. Het totaal aantal kijkers, zonder registratie, is per voetbalveld 250. Zodra een en ander niet meer te handhaven is, om welke reden dan ook, worden wedstrijden besloten!

  • Iedereen is, kijkende naar het maximum aantal, van harte welkom maar een ieder is en blijft zijn eigen BOA en mag een ander aanspreken op “foutief “ gedrag.

  • Scheidsrechters nemen alleen plaats in scheidsrechters kleedkamer. Indeling volgt via het wedstrijd secretariaat.

  • Scheidsrechters mogen in secretariaat drankje nuttigen, waarbij vanzelfsprekend de 1,5 meter regel geldt.

  • Wedstrijddagen zondag vanaf 23-08-2020; omkleden in kleedkamer met inachtneming van 1,5 meter, max. 8 senioren spelers / leiders / trainers tegelijk in de kleedkamer. Elk team krijgt dus wel een kleedkamer toegewezen, tenzij er minder wedstrijden op een zondag zijn. Dan kan het zijn dat elk team twee kleedkamers toegewezen krijgt. Ook dit wordt via wedstrijdsecretariaat toegewezen en is stipt te volgen.

  • Kleedkamer 1 is voor Sportclub Neede teams beschikbaar voor behandelingen / bijvullen eigen bidons.

  • Douchen zondagen / senioren > 18 jaar; voor alle thuis wedstrijden mag dat zeker, maar alleen onder stringente voorwaarde, namelijk maximaal 2 man tegelijk, 1,5 meter afstand en elkaar de ruimte geven bij het in en uitgaan van de doucheruimte. Dus als team eigen schema’s maken en deze strak hanteren. Voor alle oefen – en beker wedstrijden kan het zijn dat wij onze eigen teams vragen thuis om te kleden en te douchen, omdat wij de uitspelende ploegen niet bezweet in de auto’s willen laten stappen. Zij mogen dus douchen, onder genoemde corona veiligheidsvoorschriften. namelijk. maximaal 8 senioren tegelijk in de kleedkamer.

  • Kleedkamers / banken worden dusdanig ingericht dat duidelijk zichtbaar is wat 1,5 meter afstand inhoudt.

  • Bespreking is in het secretariaat of buiten, NIET in de kleedkamer.

  • Douchen jeugdteams bij wedstrijden; alle jeugdteams kunnen en mogen vanaf zaterdag 22- 08-2020 gebruik maken van de kleedkamers, omkleden en douchen en is er geen maximaal aantal Spelers. De kleedkamers worden door het wedstrijdsecretariaat toegewezen. Ouders/leiders mogen aanwezig zijn, maar maximaal twee per team per kleedkamer.

  • Gebruik kleedkamers jeugd trainingen; alle jeugdteams mogen gebruik maken van de beschikbare kleedkamers voor hun trainingen. Omkleden en douchen thuis wordt wel door het bestuur geadviseerd, maar is geen verplichting.

  • In de rust blijven de senioren op het veld en gaan we niet de kleedkamer in. M.u.v. eventueel verzorging van spelers.

  • Staf en wissels houden 1,5 meter afstand. Wissels nemen plaats op de tribune, of naast de dug-out. Het vieren van een goal doen we 'op afstand'. Dus niet elkaar om de nek vliegen. Een bescheiden boks/vuistje mag.

  • Niet spugen op het veld.

  • Neem als team voldoende flessen mee naar het veld, om loopbewegingen naar de kleedkamers te voorkomen.

  • Bij ontvangst van de tegenstander etc. zal vanaf zondag 23-08 gezorgd worden voor koffie. Dit wordt in het secretariaat gezet. Ook hier geldt vanzelfsprekend de 1,5 meter regel.

  • Kleedkamers (banken, handgrepen, deurklinken etc. ) dienen na de wedstrijd “ontsmet “te worden; actie van thuis spelende ploeg !!!! ontsmetting spuitbussen staan in de kleedkamers.

  LOGISTIEK

  • In de gang geldt verplichte looprichting. Bij de entree (kant veld 3) is de ingang voor elftallen. De kant van het pupillenveld is de uitgang. Deze looproute MOET ook na de wedstrijd worden gehanteerd.

  • In de kantine (geopend vanaf 23-08-2020) geldt een duidelijke looprichting. De ingang is bij de hal naast het secretariaat. Verder pijlen volgen in de kantine: pijlen volgen naar uitgiftepunt aan de bar en pijlen volgen naar buiten via deur bij bestuurskamer.

  • Consumpties buiten nuttigen op de daarvoor aangewezen plaatsen. Een ieder wordt dringend verzocht te gaan zitten op de aangewezen plekken onder overkapping en daarbuiten. Bij grote aantallen aanwezigen, zullen we persoonsregistratie moeten toepassen.

  • Wij accepteren GEEN groepvorming staand dan wel zittend binnen 1,5 meter. In ons clubgebouw gaan wij voor maximaal 40 personen zitplekken creëren. Dit zijn dus alleen zitplaatsen om doorloop in de kantine te voorkomen. Dit zullen wij pas bij aanvang van de competitie realiseren.

  • Buiten op ons sportpark geven wij duidelijk aan wat de looprichtingen zijn. Ingang via kleine poortje voor de toeschouwers. Deze kunnen dan rechtsreeks naar het veld lopen. De ingang van de kantine wordt duidelijk aangegeven.

  • Als men het park wil verlaten, volgt men de pijlen en houdt men “links “aan op het verharde deel om via de grote poort naar buiten te lopen.

  • Tribune; onze tribune is tijdens wedstrijden alleen toegankelijk voor ouderen en hulpbehoevenden (risico groep). Markering waar men kan zitten wordt aangebracht.

  • Toilet gebruik; men kan en mag, indien echt nodig, gebruik maken van de toiletten in gang en hal. Deze zijn te bereiken via de gangdeur bij veld 3. Men volgt de looprichtingen en verlaat de gang via de deur van het jeugdveld.

  • Klapdeur in kantine naar de hal en toiletten blijft gesloten.

  SPECIFIEK VOOR KANTINE EN TERRAS SPORTCLUB NEEDE

  ▪ Handen wassen/desinfecteren bij binnenkomst van de kantine.

  • Voldoende afstand bewaren op het terras. Geen verzamel- en staplekken creëren. Men mag alleen gebruik maken van de tafels en stoelen buiten.

  • De tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden.

  ▪ Voor het maximale aantal bezoekers staan er stoelen aan de tafels in ons clubgebouw.

  • Statafels worden verwijderd van het terras.

  ▪ Zorg ervoor dat één persoon per tafel de bestellingen doet.

  ▪ Een teamtafel is mogelijk mits 1,5 meter afstand wordt aangehouden;

  ▪ Aan de bar mag men niet zitten. Op deze manier kan er beter afstand worden gehouden tot barmedewerkers en bezoekers die iets willen bestellen. Alle barkrukken zijn daarom verwijderd.

  ▪ Er wordt bij het uitgiftepunt van de bar een plexiglasscherm boven de bar geplaatst.

  ▪ We stimuleren iedereen om alleen met pin of contactloos te betalen.

  ▪ We verkopen zo veel mogelijk verpakte etenswaar.

  • De keuken blijft tot nader order gesloten.

  ▪ We maken zoveel mogelijk gebruik van flesjes.

  ▪ We schenken koffie in papieren of plastic bekers.

  ▪ We zorgen voor een gescheiden uitgiftepunt en terugbrengpunt (punt waar bezoekers bestellingen kunnen halen engebruikte spullen kunnen plaatsen).

  VERVOER TEAMS

  • Jeugdteams mogen met maximale bezetting in de auto van de chauffeur (ouder).

  • Wij verzoeken de chauffeurs/ouders voor het ophalen en wegbrengen van de jeugdleden NIET op het sportpark te komen, maar voor de poort te wachten totdat de spelers van het complex afkomen.

  • Senioren teams mogen ook met 4 personen in een auto indien er gebruik wordt gemaakt van een mondkapje. Twee personen met 1,5 meter afstand is zonder mondkapje mogelijk. Advies/richtlijn; draagt allen aub een mondkapje.

  TOEZICHT / HANDHAVEN

  Vanaf de start van de competitie kan het zijn dat we op “piek momenten” externe handhavers gaan inzetten, die indien nodig mensen wijzen op de geldende veiligheidsregels. Ook willen we hiermee onze eigen vrijwilligers ontlasten van deze lastige taak.

  RIVM RICHTLIJNEN

  In alles zal Sportclub Neede, voor zover mogelijk, de richtlijnen van het RIVM gaan volgen en onze eigen protocollen daarop aanpassen indien noodzakelijk. Berichtgeving hierover zal zoveel mogelijk via de social media kanalen gedeeld worden.

  Tot slot namens het gehele hoofdbestuur en jeugdcommissie

  Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

  Bestuur Sportclub Neede