• Aanmelden bij Sportclub Neede

  Lidmaatschap

  Het belangrijkste deel van je aanmelding bij Sp. Neede is de sport en activiteit die je wilt gaan beoefenen. Binnen Sp. Neede kunnen verschillende sporten of activiteiten worden beoefend. Kies hieronder de gewenste activiteiten.

  Voormalige of huidige vereniging

  Ben je al eerder lid geweest of ben je nog lid van een vereniging die aangesloten is bij de KNVB?
  Vul dan indien bekend onderstaande gegevens in.

  Je gegevens

  Adres

  Contact

  Bankgegevens

  De vereniging zal periodiek een contributiebedrag in rekening brengen. Voor het innen van de contributie hebben we een IBAN-nummer nodig.

  Opmerkingen

  Heb je voorkeuren voor de spelvorm, het team waar je graag in zou willen spelen of iets anders dat je aan de ledenadministrateur van Sp. Neede wilt meegeven? Geef dat dan hieronder aan.

  1000

  Privacyverklaringen

  Lees de onderstaande privacyverklaringen van Sp. Neede en de KNVB goed door voordat je je aanmeldt. In deze verklaringen staat hoe Sp. Neede en de KNVB omgaan met persoonsgegevens.

 • De kleine lettertjes

  Als lid van Sportclub Neede wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist.

  Machtiging
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Sportclub Neede om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per maand en boetes automatisch af te schrijven. De contributie wordt in het begin van de maand afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal Sportclub Neede de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen. Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk (of e-mail) t.a.v. ledenadministratie van Sportclub Neede.

  Privacy & Veiligheid
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Sportclub Neede van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze Privacy Policy.

 • Contributie

                                               Per maand          Per jaar

  Senioren**                               €22,00            €264,00

  DA15+ 35+ (7x7)**                  €15,25            €183,00

  45+                                          €13,55            €162,60

  Junioren**                                €16.15            €193,80

  Pupillen**                                 €13,05            €156,60

  60+(walking voetbal)                 €10,85            €130,20

  Niet spelend lid ***                     €5,45              €65,40

  Senioren + zaal**                     €35,40             €426,00

  Zaal**                                      €18,95             €227,40

  Donateur***                                                    €37,00

  Donateur 65+***                                             €26,00

    

  * Geinteresseerden mogen 3x gratis meetrainen. Daarna dient hij/zij ingeschreven te worden.
  ** In de contributie voor spelende leden is tevens €.20,00 voor het kledingfonds begrepen. Alle spelende leden hoeven dus zelf geen tenue (shirt, broek, kousen) aan te schaffen.
  *** Als donateur heeft u gratis entree tot de wedstrijden van ons 1e elftal en heeft u geen medezeggenschap op onze ledenvergaderingen. Stelt u zich als lid tevens beschikbaar als vrijwilliger, dan krijgt u aan het eind van elk seizoen € 20,00 van uw betaalde contributie gerestitueerd. Ouders van jeugdleden die zich het gehele seizoen als (officiële) leider beschikbaar stellen krijgen aan het eind van het seizoen de volledige contributie gerestitueerd!!
 • Ledenadministratie

  Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie (Ilse Hulstijn), via het volgende mailadres: 

  ledenadministratie@sportclubneede.nl