• Aanmelden bij Sportclub Neede

  Klik op onderstaande knop om het aanmeldingsformulier te openen.

 • Als lid van Sportclub Neede wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist.

  Machtiging
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Sportclub Neede om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per maand en boetes automatisch af te schrijven. De contributie wordt in het begin van de maand afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal Sportclub Neede de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen. Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. ledenadministratie van Sportclub Neede.

  Privacy & Veiligheid
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Sportclub Neede van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoponsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze Privacy Policy.

 • Contributie

   

   

                                              Per maand          Per jaar

  Senioren**                               €22,00            €264,00

  DA15+ 35+ (7x7)**                  €15,25            €183,00

  45+                                          €13,55            €162,60

  Junioren**                                €16.15            €193,80

  Pupillen**                                 €13,05            €156,60

  60+(walking voetbal)                 €10,85            €130,20

  Niet spelend lid ***                     €5,45              €65,40

  Senioren + zaal**                     €35,40             €426,00

  Zaal**                                      €18,95             €227,40

  Donateur***                                                    €37,00

  Donateur 65+***                                             €26,00

   

   

   

   

   

  * Nieuwe pupillen (tot en met 12 jaar) mogen 2x gratis meetrainen. Daarna dient hij/zij ingeschreven te worden.
  ** In de contributie voor spelende leden is tevens €.20,00 voor het kledingfonds begrepen. Alle spelende leden hoeven dus zelf geen tenue (shirt, broek, kousen) aan te schaffen.
  *** Als donateur heeft u gratis entree tot de wedstrijden van ons 1e elftal en heeft u geen medezeggenschap op onze ledenvergaderingen. Stelt u zich als lid tevens beschikbaar als vrijwilliger, dan krijgt u aan het eind van elk seizoen € 20,00 van uw betaalde contributie gerestitueerd. Ouders van jeugdleden die zich het gehele seizoen als (officiële) leider beschikbaar stellen krijgen aan het eind van het seizoen de volledige contributie gerestitueerd!!
 • Ledenadministratie

  Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie, Herbert Kuiper via het volgende mailadres: 

  ledenadministratie@sportclubneede.nl